Shiv Tandav Stotram Lyrics – Shankar Mahadevan

Shiv Tandav Stotram Lyrics by Shankar Mahadevan is Sanskrit Stotra that describes Lord Shiva’s power and beauty. It is traditionally attributed to Ravana the King of Lanka who is considered to be a great devotee of Lord Shiva. It is believed that the Ravana composed the Stotram in praise for Lord Shiva. Read The Shiv Tandav Stotram Full Lyrics and listen it in the voice of Shankar Mahadevan.

Shiv Tandav Stotram Song Details: Song: Shiv Tandav Stotram Singer: Shankar Mahadevan Lyrics: Traditional Music: Shailesh Dani Label: Times Music

Jata Tavi Galajjala Pravaaha Pavitasthale Galea Valambya Lambitam Bhujanga Tungamalikam Damad Damad Damad Dama Ninada Vadda Marvayam Chakara Chand Tandavam Tanotu Nah Shivah Shivam Shivam Shivam Shivam Jata Kata Hasam Bhrama Bhrama Nilimpa Nirjhari Vilolavi Chivalarai Viraja Mana Murdhani Dhaga Dhagadha Gajjvala Lalata Patta Pavake Kishora Chandra Shekhare Ratih Pratikshanam Mama Dhara Dharendra Nandini Vilasa Bandhu Bandhuras Phuradi Ganta Santati Pramoda Mana Manase Krupa Kataksha Dhorani Nirudhadurdha Rapadi Kvachit Digambare Mano Vinodametu Vastuni Jata Bhujanga Pingala Sphurat Phana Mani Prabha Kadamba Kunkuma Drava Pralipta Digva Dhumukhe Madandha Sindhura Sphurat Vaguttari Ya Medure Mano Vinoda Madbhutam Bibhartu Bhuta Bhartari Om Namah Shivay Sada Shivam Bhajamyaham Sada Shivam Bhajamyaham Om Namah Shivay Sahastra Lochana Prabhritya Shesha Lekha Shekhara Prasuna Dhulidhorani Vidhu Saranghri Pithabhuh Bhujanga Raja Malaya Nibaddha Jata Jutaka Shriyai Chiraya Jayatam Chakora Bandhu Shekharah Lalata Chatva Rajvala Dhanajnjaya Sphu Lingabha Nipita Pancha Sayakam Naman Nilimpa Nayakam Sudhamayukha Lekhaya Viraja Mana Shekharam Maha Kapali Sampade Sirojata Lamastu Nah Karala Bhala Pattika Dhagad Dhagad Dhagaj Jvaltt Ddhanajn Jaya Huti Kruta Prachanda Pancha Sayake Dhara Dharendra Nandini Kuchagrachitra Patraka Prakalpa Naika Shilpini Trilochane Ratir Mama Navina Megha Mandali Niruddha Durdha Rasphurat Kuhunishithi Nitamah Prabandha Baddha Kandharah Nilimpa Nirjhari Dhara Stanotu Krutti Sindhurah Kala Nidhana Bandhurah Shriyam Jagad Dhurandharah Om Prafulla Nila Pankaja Prapancha Kali Maprabha Valambi Kantha Kandali Ruchi Prabaddha Kandharam Smarachchidam Purachchidam Bhavachchidam Makhachchidam Gajachchidandha Kachidam Tamanta Kachchhidam Bhaje Akharva Sarva Mangala Kala Kadamba Manjari Rasa Pravaha Madhuri Vijrum Bhanama Dhuvratam Smarantakam Purantakam Bhavantakam Makhantakam Gajanta Kandha Kantakam Tamanta Kantakam Bhaje Om Jayatvada Bhravibhrama Bhramad Bhujanga Mashvasa Dvinirgamatkrama Sphurat Karala Bhala Havyavat Dhimid Dhimid Dhimidhvanan Mrudanga Tunga Mangala Dhvani Karma Pravartita Prachanda Tandavah Shivah Shrushadvi Chitra Talpayor Bhujanga Maukti Kasrajo Garishtha Ratna Loshthayoh Suhrudvipaksha Pakshayoh Trunara Vinda Chakshushoh Praja Mahi Mahendrayoh Sama Pravrutikah Kahkada Sada Shivam Bhajamyaham Kada Nilimpa Nirjhari Nikunja Kotare Vasanh Vimukta Durmatihs Sada Shirah Stha Manjalim Vahan Vimukta Lola Lochano Lalama Bhala Lagnakah Shiveti Mantra Muncharan Sada Sukhi Bhavamyaham Idam Hi Nityameva Mukta Mukta Mottamam Stavam Pathan Smaran Bruvannaro Vishuddhi Meti Santatam Hare Gurav Subhakti Mashu Yati Nanyatha Gatim Vimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam Vimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam… Om Om Namah Shivay Om Namah Shivay….

Written by: Traditional